Wednesday, October 22, 2008

RaIN...န္မာၿပည္က မိန္းကေလးေတြရဲ့အသဲစြဲ ရုပ္ခပ္ဆိုးဆိုးေကာင္..../

1 comment:

ရႊန္းမီ said...

ဟီး ဟုတ္တယ္.. ၾကည့္ျပီး ရယ္ခ်င္သြားတယ္။
သူ႔ပံုေတြထဲမွာ ဒီပံုက အဆြဲေဆာင္ဆံုးပဲ.. ရယ္ရလို႔။