Saturday, February 28, 2009

Friday, February 20, 2009

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)

လူအမိ်ဳးမ်ိဳး မ်က္ႏွာအဖံုဖံုေအာက္ေဖာ္ၿပထားတဲ့ ပံု(၆) ဟာ In-Betweener ပံုကို ေရွ႕တည့္တည့္က ၿမင္ရတဲ့ပံုေတြၿဖစ္ပါတယ္..ဒါေပမယ့္ မ်က္လံုး၊ ႏွားေခါင္း ၊ပါးစပ္ေတြကို နဂိုမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကေန ေသြဖယ္ၿပီးေရးဆြဲထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္..ပံု(a)မွာ မ်က္စိႏွစ္လံုးဟာ ပံုမွန္ထက္ပိုၿပီးနီးကပ္ေနတယ္..ပံု(b)မွာ ပံုမွန္ထက္ေ၀းကြားေနတယ္..ပံု(c)မွာက်ေတာ့ Eye Lineရဲ့ေအာက္နားကိုေရာက္ေနတယ္..ပံု(d)မွာEye Line ရဲ့အေပၚနားကိုေရာက္ေနတယ္..ပံု(e)မွာႏွာေခါင္းဟာ ပံုမွန္ႏွာေခါင္းမ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ့ ေအာက္နားကိုေရာက္ေနၿပီး ပံု(f)မွာက်ေတာ့ ႏွာေခါင္းဟာ ပံုမွန္ႏွာေခါင္းမ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ့ အေပၚနားကိုေရာက္ေနတယ္..ပံု(g)မွာပါးစပ္ေပါက္ဟာ ပံုမွန္ပါးစပ္ေပါက္မ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ့ အေပၚကိုေရာက္ေနၿပီး ပံု(h) မွာက်ေတာ့ ပါးစပ္ေပါက္ဟာ မ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ့ေအာက္နားကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္..ဒီမ်က္ႏွာပံုစံေလးေတြဟာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးရဲ့မ်က္ႏွာကို အမိ်ဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲၿပီး ခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲထားတာၿဖစ္ပါတယ္..ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲတဲ့အခါ ပံုမွန္ရွိေနတဲ့ In-Betweener ရဲ့မူလမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကေန ခြဲထြက္ေသြဖယ္ေနတဲ့အပိုင္းေတြကို အဓိကဖမ္းယူၿပီး ေရးဆြဲရပါတယ္........
ပံု(၇)မွာ ဦးခြံႏွင့္ေမးရိုးေတြကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ လူဦးေခါင္းပံုေတြကိုၿပထားပါတယ္..ပံုမွန္လူအမ်ားစုရဲ့ဦးေခါင္းဟာ ဦးခြံပိုင္းက်ယ္(ၾကီး)ၿပီး ေမးရိုးပိုင္းမွာ က်ဥ္း(ေသး)ေလ့ရွိပါတယ္..လူတိုင္းေတာ့ ပံုေသမဟုတ္ပါဘူး..တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေၿပာင္းၿပန္ဦးခြံခၽြန္ၿပီး ေမရိုးက်ယ္ေနတာလည္း ေတြ႕ရတတ္တယ္..ဒါေတြဟာမွတ္ထားရမယ့္ ထူၿခားမွဳ ၀ိေသသေလးေတြပါပဲ..အဆီ၊အသားေတြေၾကာင့္လည္း လူေတြရဲ့မ်က္နွာသြင္ၿပင္ဖြဲ႕စည္းမွဳေၿပာင္းလဲေနပါေသးတယ္..ေခါင္းေၿပာင္ေနတဲ့အခါ မ်က္လံုးနဲ႔နားရြက္ၾကား(နားထင္)ကို ပိုမိုသတိၿပဳၿပီး ေရးဆြဲရပါတယ္.ဆံပင္ရွည္ၿပီးထူေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ဒီေနရာကို အဓိကထားလို႔မရပါဘူး..ဆံပင္ေတြ ဖံုးအုပ္ထားလို႔ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္...

Thursday, February 12, 2009

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)


ပံု(၃)ၾကားခံလူ(In-Betweener)မ်က္ႏွာႏွင့္ဦးခြံဖြဲ႕စည္းပံု
...ပံု(၃)မွာ In-Betweener မ်က္ႏွာ အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ဦးခြံဖြဲ႔စည္းမွဳကို အဆင့္လိုက္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္..ပံု(
၄)မွာေတာ့ In-Betweener နဲ႔ေရးဆြဲမယ့္ က်န္Subject ေတြရဲ့ကြားၿပားၿခားနားမွဳေလးေတြကိုၿပထားပါတယ္..မူလမ်က္စိ၊ႏွာေခါင္း၊ပါးစပ္မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကို ဂရုစိုက္ပါ..Caricatureဆြဲတဲ့အခါမူလမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကေန ေသြဖယ္ၿပီးေတာ့ အားလံုးေၿပာင္းလဲသြားၾကတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္..ဒီအေၿခခံမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကေန သီးၿခားေသြဖယ္ေနၾကလို႔လည္း ရုပ္သ႑ာန္ေတြပါ ေၿပာင္းလဲသြားၾကတာၿဖစ္ပါတယ္....ပံု(၄)In-Betweener မူလမ်ဥ္းေၾကာင္းမွ ေၿပာင္းလဲမွဳမ်ား ပံု(၅) In-Betweenerမွခြဲထြက္လာေသာ မ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, February 7, 2009

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)

ၾကားခံလူ(IN-BETWEENER)
လူရဲ့ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေၿခခံၿပီးေတာ့ၾကားခံလူ(In-Betweener)ကိုဖန္တီးထားပါတယ္..လူအမ်ားစုနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စံသတ္မွတ္ပံုတစ္ခုပဲၿဖစ္ပါတယ္.. အာရွသား၊ဥေရာပသား၊အာဖရိကသားအားလံုးကို ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္ေအာင္ေရးဆြဲထားတာၿဖစ္ပါတယ္..In-Betweenerလို ကၽြန္ေတာ္ပံုေသနည္းတစ္ခုအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္..ဒီၾကားခံလူရဲ့ပံုစံကို မူတည္ထားၿပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ မ်က္ႏွာသ႑န္ေတြကို ထပ္ဆင့္ၿပီး ခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲမွဳ ၿပဳလုပ္ရပါတယ္.......
...ပံု(၂)မွာေတာ့ ႏွာေခါင္းမိ်ဳးစံုကို ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္..လူေပါင္းစံု
ရဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံမ်ိဳးစံုပါပဲ..အလယ္တည့္တည့္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ၾကားခံလူ(In-Betweener)ရဲ့ စံၿပႏွာေခါင္းပံုကို စက္၀ိုင္း၀ိုင္းၿပထားပါတယ္..မၾကီးလြန္း မငယ္လြန္း၊မရွည္လြန္း မတိုလြန္း၊မေၿဖာင့္လြန္း မေကာက္လြန္းတဲ့ ႏွာေခါင္းတစ္ခုပါပဲ..အေၿခခံႏွာေခါင္းပံုလို႔ဆုိလည္းမမွားပါဘူး..ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရွိရွိသမ်ွၽႏွာေခါင္းေတြဟာဒီႏွာေခါင္းကေန ဆင္းသက္ေၿပာင္းလဲလာၾကတာပဲၿဖစ္ပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားCaricature ႏွာေခါင္းကိုဆြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္(Subject)ရဲ့ႏွာေခါင္းဟာIn-Betweener ထက္ၾကီးေနသလား၊ငယ္ေနသလားအရင္ေလ့လာၾကည့္ပါ၊တကယ္လို႔ၾကီးေနခဲ့ရင္ ပိုမိုၾကီးမားေအာင္ ခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲလိုက္ပါ..ငယ္ေနခဲ့ရင္ေတာ့ဒီထက္မက ငယ္ေနေအာင္ ခ်ံဳ႕ၿပီးေရးဆြဲလိုက္ရံုပါပဲ..ခင္ဗ်ားေရးဆြဲေနတဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံဟာ In-Betweenerႏွားေခါင္းနဲ႔ ကြဲၿပားၿခားနားမွဳရွိေနတာ လက္ေတြ႕ၿမင္ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္..ဒါေၾကာင့္ ဒီIn-Betweener ရဲ့ႏွာေခါင္းဟာ ႏွာေခါင္းအားလံုးကိုၾကားခံေပါင္းကူူးေပးေနတဲ့ ႏွားေခါင္းလည္းၿဖစ္ပါတယ္..ေအာက္မွာေဖာ္ၿပထားတဲ့ပံု(၂) ကိုေသခ်ာေလ့လာမွတ္သားထားသင့္ပါတယ္...

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)

ႏွိဳင္းယွဥ္ဆက္စပ္မွဳသေဘာ(တစ္)(RELATIVITY)
သက္ရွိသက္မဲ့ အရာ၀ထၳဳတိုင္းဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊တစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မိ်ဳး သီးၿခားကင္းကြားလို႔မရၾကပါဘူး..ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ေနၾကပါတယ္..သူတို႔ရဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းဟာလည္း သီးသန္႔ရပ္တည္မေနၾကပါဘူး..သူတို႔ရဲ့ေနရာ၊အရြယ္ပမာဏ၊အကြားအေ၀း၊အလ်င္၊အေလးခ်ိန္၊အသံ၊အေရာင္စတာေတြသာမကဘဲစိတ္ေနစိတ္ထား၊ခံယူခ်က္ေတြပါမက်န္ ဆက္စပ္ပတ္္သက္ေနၾကပါတယ္..Caricature ပညာရပ္မွာဆိုရင္မ်ဥ္းတို၊မ်ဥ္းရွည္၊အလင္းအေမွာင္စတာေတြရဲ့ ဆန္႔က်င္လိုက္ဖက္ေနမွဳ သေဘာသဘာ၀၊ႏွိဳင္းဆမွဳသေဘာတရားေတြကိုပါမက်န္ေလ့လာထားရပါမယ္..အရာ၀ထၳဳတစ္ခုအေပၚမွာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုနဲ႔ တၿခားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ႏွိဳင္းယွဥ္ဆက္စပ္ေနမွဳ၊ေနာက္ထပ္ တၿခားအရာ၀ထၳဳတစ္ခုရဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ကြဲၿပားၿခားနားၿပီး ဆက္စပ္ေနမွဳေတြကိုပါ အထူးဂရုၿပဳရပါမယ္.....
၀ထၳဳပစၥည္းေတြရဲ့ႏွိဳင္ယွဥ္ဆက္စပ္ေနမွဳ အေၿခခံသေဘာအရ လူ႔မ်က္ႏွာကို Caricatureဆြဲတဲ့အခါမွာ ၾကားခံလူ(In-Betweener)တစ္ဦးကို ဖန္တီးယူရပါတယ္..ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔Caricature ေတြေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ In-Betweener ကိုပဲပံုစံအေနနဲ႔ထားၿပီး (Exaggerate)ခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲမွဳေတြၿပဳလုပ္ရပါတယ္..ကၽြန္ေတာ္စြဲစြဲၿမဲၿမဲအသံုးၿပဳေနတဲ့ In-Betweener ပံုကိုေအာက္မွာေဖာ္ၿပထားပါတယ္....ပံု(၁)Thursday, February 5, 2009

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)

ၿမင္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ
လူတစ္ဦးရဲ့မ်က္ႏွာကို Caricature ေရးဆြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေရးဆြဲမယ့္သူရဲ့ မ်က္နွာသြင္ၿပင္ဟာ လူအမ်ားစုနဲ႔ ဘယ္လိုကြဲၿပားၿခားနားမွဳရွိေနတယ္ကို သတိၿပဳရပါမယ္..ဘယ္အစိတ္အပိုင္းဟာ သူမ်ားတကာထက္ပိုၾကီးၿပီး၊ ဘယ္ေနရာေတြဟာ သူမ်ားတကာေတြထက္ ပိုငယ္တယ္ဆိုတာေတြကို သတိထားရပါမယ္..မည္သည့္ေနရာပိုခၽြန္ၿပီး မည္သည့္အပိုင္းဟာ ပို၀ိုင္းေနတယ္ဆိုတာကအစ မွတ္သားေလ့လာထားရပါမယ္..တစ္နည္းေၿပာရရင္ သူမ်ားတကာထက္ထူးၿခားတဲ့ေနရာေလးေတြကို ဂရုစိုက္တတ္ရပါမယ္..အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့ အကြာအေ၀း(ဥပမာ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္)ဟာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူညီၾကပါဘူး..နွာေခါင္းၾကီးတာပြတာ၊ မ်က္လံုးက်ဥ္းတာ က်ယ္တာ၊ေခါင္းတံုးတာ ဆံပင္သန္တာ၊ဆံပင္ေကာက္တာ၊ေၿဖာင့္တာ စတာေတြဟာ လူအမ်ားသတိၿပဳမိေနတတ္တဲ့ အရာေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္..ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ သူမ်ားတကာေတြသတိမထားမိတဲ့အရာေတြ၊ထူးၿခားကြဲၿပားမွဳေလးေတြကို သတိၿပဳမိေအာင္ေလ့က်င့္ၿပီး ၾကည့္ၿမင္တတ္ရပါမယ္..ေလာကမွာ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆံုးအရာတစ္ခုကေတာ့ ကမာၻ႕လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေပမယ့္ လူတစ္ဦးရဲ့မ်က္ႏွာဟာ ေနာက္တစ္ဦးနဲ႔တူညီမွဳလံုး၀မရွိေနတာပါပဲ..လူတစ္ဦးတိုင္းတစ္ဦးတိုင္းမွာ သူ႕ကိုထူၿခားေပၚလြင္ေစတဲ့ မ်က္ႏွာအဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြ ကိုယ္စီရွိေနၾကပါတယ္..ဒီထူးၿခားေပၚလြင္ေနတဲ့အရာေတြကို သတိထားၿပီးၿမင္တတ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္.......

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)


CARICATURE ဆိုတာဘာလဲ
ဒီေမးခြန္းဟာ အေတာ္ေၿဖရခက္တဲ့ေမးခြန္းၿဖစ္ပါတယ္..တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အၿမင္ခ်င္းမတူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အယူအဆခ်င္းလည္း ကြဲၿပားပါလိမ့္မယ္..က်ေနာ့္အၿမင္မွာေတာ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ အၿခားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကြဲၿပားၿခားနားေနတဲ့ မ်က္နွာအစိတ္အပိုင္းေတြကို ခ်ဲ႕ကားExaggertion ေဖာ္ၿပေရးဆြဲမွဳလို႔ပဲဆိုခ်င္ပါတယ္..လူတစ္ဦးရဲ့ အေပၚလြင္ဆံုးအထင္ရွားဆံုး အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြကို သတိထားၿပီး အသားေပးခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲမွဳ ပညာရပ္တစ္ခုပဲၿဖစ္ပါတယ္..လူေတြရဲ့အက်ည္းတန္အရုပ္ဆိုးမွဳေတြကိုသာအသားေပးေဖာ္ၿပေပးတဲ့ ပညာရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ..ကယ္ေရေကခ်ာပညာရပ္ဟာ အခုမွေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ပါဘူး..နွစ္ေပါင္းတစ္ရာမက သက္တမ္းရွိေနပါၿပီ..ဟိုတုန္းကဆိုရင္ေတာ့ တခ်ိဳ႕လူေတြရဲ့ ဆိုးသြမ္းပက္စက္တဲ့စိတ္ေနသေဘာထားေတြကို ကမ္းကုန္ေအာင္ေဖာ္ၿပေပးလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းအတြက္သူတို႔ရဲ့ မ်က္နွာသြင္ၿပင္ကိုပါ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေအာင္ ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲၿပီး သေရာ္ရွံဳ႕ခ်ေလ့ရွိခဲၾကပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တၿဖည္းၿဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္..အနဳပညာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ၿဖစ္ၿဖစ္နွစ္ၿခိဳက္ပီတိၿဖစ္ေစလိုမွဳအတြက္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေရးဆြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္..ဒီထက္မကေၿပာရရင္ေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးရရွိဖို႔ ၀မ္းေရးအတြက္လည္း ေရးဆြဲၾကတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္......
လူတစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ Caricatureဆိုတာ မ်က္နွာကို Graphic Distortion လုပ္ပစ္တာလို႔ေၿပာဆိုေနၾကပါတယ္..မမွန္ပါဘူး..ဒီေနရာမွာ Distortion ဖစ္သြားေအာင္ ရြဲ႕ေစာင္းပံုပ်က္ေအာင္ ေရဆြဲလို႔မရပါဘူး..မ်က္နွာၿပင္တစ္ခုလံုးကို (Exaggeration)လုပ္ၿပီး ခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲမွဳလို႔ ေၿပာမွပဲမွန္ပါလိမ့္မယ္..ဘာၿဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ Caricature ေရးဆြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ နဂိုမူလရုပ္သ႑ာန္ဟာ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားရံုမကဘဲ ပိုမိုထင္ရွားေပၚလြင္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရမွာၿဖစ္ပါတယ္..တခ်ိဳ႕ေၿပာသလို ရြဲ႕ေစာင္းေရးဆြဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ နဂိုသ႑ာန္ဟာ ပံုုစံပ်က္ၿပီး ရြဲ႕ေစာင္းပ်က္စီးေနမွာသာၿဖစ္ပါတယ္..ဥပမာ မ်က္လံုးကိုရြဲ႕ေစာင္းေရးဆြဲလိုက္ရင္ ရြဲ႕ေစာင္းေနတဲ့မ်က္လံုးပိုင္ရွင္ပံုပဲရပါလိမ့္မယ္..ဒါေပမယ့္ နဂိုမ်က္လံုးကိုပိုၿပီးခ်ဲ႕ကားေရးဆြဲလိုက္ရင္ေတာ့ သ႑ာန္ေၿပာင္းမသြားတဲ့အၿပင္ မူလမ်က္လံုးပိုင္ရွင္ရဲ့ပံုဟာ ပိုမိုေပၚလြင္ထင္ရွားလာမွာၿဖစ္ပါတယ္..Distortionရြဲ႕ေစာင္းမွဳသေဘာနဲ႕ Exaggeration ခ်ဲ႕ကားမွဳသေဘာကိုေတာ့ေလ့က်င့္ေ ရးဆြဲဖန္မ်ားလို႔ရွိရင္ ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္လာပါလိမ့္မယ္..ဒီစာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ေလ့က်င့္ဖို႔လိုအပ္တာေလးေတြကိုတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဖာ္ၿပသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္..
ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေသာ ပံုဆြဲပစၥည္းမ်ား
- ရိုးရိုးစာေရးစကၠဴအၿဖဴ ၊ ပံုဆြဲစကၠဴအၿဖဴ ၊ ဖေယာင္းစကၠဴ
-ခဲသားေပ်ာ့ ပံုဆြဲခဲတံမ်ား (B1-B6)
-ပံုဆြဲေဖာင္တိန္ ၊ကေလာင္တံ
-ပံုဆြဲမင္
-ပံုၾကီးဆြဲရန္ MARKER PENS
-စမ္းသပ္ေရးဆြဲရန္တၿခား MEDIA မ်ား (ကာဗြန္။မီးေသြးေတာင့္)
-ခဲဖ်က္ ၊မင္ဖ်က္
-Caricature ေရးဆြဲ၇န္ ဓာတ္ပံု။ရုပ္ပံုမ်ား
-Caricature အဆြဲခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္(MODEL)

Monday, February 2, 2009

သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ က်ေနာ္ဆရာကာတြန္းဇိုဇမ္ရဲ့ကယ္ေရေကခ်ာေရး
ဆြဲနည္းစာအုပ္ကိုဒီဘေလာ့မွာတင္ရင္ေကာင္းမလားလို႔စဥ္းစားမိတယ္..
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ဗ်ာကယ္ေရေကခ်ာဆိုတာဘာလဲ...ဘယ္လိုဆြဲ
ရမလဲ...အဲ့ဒါေတြသိေစခ်င္တယ္...တခ်ိဳ႕ကယ္ေရေကခ်ာေရးခ်င္တဲ့သူ
ေတြအတြက္လည္းအဆင္ေၿပသြားတာေပါ့...မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္
လည္းဗဟုသုတရတာေပါ့ဗ်ာ...တခုရွိတာက ဒီစာအုပ္ရဲ့မူပိုင္ခြင့္ေတြဘာ
ေတြခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေနမလားလို႔ေတြးမိတယ္...အဲ့ဒါေရးရင္ေကာင္း
မလား...မေကာင္းဘူးလား...၀ိုင္းၿပီးစဥ္းစားေပးၾကပါအံုး...က်ေနာ္က
စာအုပ္တအုပ္လံုးကိုCopy ကူးခ်မွာေနာ္........///

..ေဘာ္ဒါတို႕ေရ က်ေနာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပံုဆြဲတုန္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့caricature
ပံုတပံုဆြဲမယ္္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ...တၿခားဘာရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိပါဘူး.....
ဒါေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အပံုုကိုခံစားရင္ caricature ေဘာင္ထဲကပဲခံစားေစခ်င္ပါတယ္...

Sunday, February 1, 2009