Friday, March 13, 2009

ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲနည္း(ကာတြန္းဇိုဇမ္)

ပံု(၂၅)Kathleen

ဒီတစ္ခါ Kathleenပံုကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္..သူ႔မ်က္ႏွာဟာ ေလးေထာင့္ပံုရွိေနၿပီး နားထင္ႏွစ္ဖက္ဟာသိသိသာသာ က်ယ္ေနတယ္..သူ႔ေမးရိုးဟာၾကီးၿပီးကားေနတဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာသြင္ၿပင္တစ္ခုလံုး ပိုက်ယ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္..အလြန္ထင္ရွားေပၚလြင္ေနတာတစ္ခုကေတာ့ သူ႔ပါးစပ္နဲ့ႏွာေခါင္းၾကားအကြားအေ၀းဟာ သိသိသာသာရွည္ၿပီး ကြာေနတာပါပဲ..အဲ့ဒါေၾကာင့္ တိုၿပီးလံုး၀ိုင္းေနတဲ့ ႏွာေခါင္းဟာ ပိုၿပီးတိုေနသေယာင္လည္း ၿမင္ေနရပါတယ္..ဒီထူးၿခားမွဳေလးေတြဟာ သူ႕ကယ္ေရေကခ်ာေရးဆြဲတဲ့အခါ အထူးသတိၿပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္...
ပံု(၂၆)Vincent

သူဟာလံုး၀ိုင္းတဲ့ ဦးေခါင္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးၿဖစ္တယ္..လည္ပင္းဟာၾကီးမားတုတ္ခိုင္လွပါတယ္..ရယ္တဲ့အခါ သူ႔ပါးရစ္ႏွစ္ခုဟာ အေပၚဘက္ကို သိသိသာသာတက္သြားၿပီး မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္အကြာအေ၀းဟာ က်ဥ္းေၿမာင္းသြားပါတယ္..သူ႔ႏွာေခါင္းဟာလည္း ၿပားၿပီးက်ယ္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္....//
No comments: